Kommunen öppnar sjömack vid småbåtshamnen

Örebro kommun har beslutat att avsätta tre miljoner kronor för att starta en sjömack vid småbåtshamnen. Tanken var först att en kommersiell aktör skulle stå för verksamheten, men intresset från den privata sidan har varit svalt för macken.