Fortsatt gratis gå på toa

toa

Sedan 1 juli 2015 har Örebro kommun genomfört ett försök med avgiftsfria toaletter i Örebro centrum. Utvärderingar visar att försöket varit positivt och kommunstyrelsen beslutar därför vid sitt möte 10 maj att fortsätta med avgiftsfria toaletter. Syftet är en renare och mer jämlik stad.

Toaletterna blir tillgängligare och användandet ökar när de är avgiftsfria. Inför försöksperioden nämndes tänkbara negativa konsekvenser. Inga av dessa har kunnat iakttas. Varken skadegörelse eller övernattningar har ökat.

– Att ha avgiftsfria toaletter bidrar till en attraktivare stad för såväl örebroarna som för turister. Det är bra att toaletterna förblir avgiftsfria. Det uppskattas av både Örebroare och tillresta, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

– Många pissoarer har redan tidigare varit kostnadsfria och att även toaletterna blivit gratis är ett steg mot en mer jämställd offentlig miljö. Det här är en fråga om såväl jämställdhet som tillgänglighet. Naturligtvis ska toaletter och pissoarer ha samma taxa. För barn är det bra att det är gratis då barn mer sällan har tillgång till kontanter, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd.

– De avstämningar och utvärderingar som gjorts av förra årets försök visar att projektet varit mycket lyckat. Jag är glad att vi gör detta till en tillsvidarelösning, säger Rasmus Person (C) kommunalråd.