M: Vårdjobb hotade om det blir storregion

Det är många jobb i sjukvården som hotas av den föreslagna storregionen. Det säger Ola Karlsson, moderat oppositionsråd i Region Örebro län efter onsdagens möte med Indelningskommittén.

Ola Karlson menar att det är både Karlskoga lasarett och Universitetssjukhuset i Örebro som drabbas av förslaget när samarbetet med Värmland slås sönder.

– Jag tycker det är förfärligt att se vilket dåligt underlag som presenteras när det gäller sjukvården. Att USÖ tappar högspecialiserad vård för 140 miljoner och att Karlskoga riskerar vård för 80 miljoner berörs knappt. I praktiken handlar det om stora delar av den högspecialiserade sjukvården i USÖ som riskeras och rollen som akutsjukhus i Karlskoga som hotas. Värmlands köp av sjukvård är helt avgörande både för USÖ och Karlskoga. S/Mp-regeringens utredare är tydliga med att de tänker föreslå en Svealandsregion utan Värmland med start från 2019. Det blir både fort och fel.

– För mig och Moderaterna är det helt oacceptabelt. Jag tänker slåss för sjukvården och sjukhusen i länet. Jag uppmanar alla att ta strid mot förslaget för att skjuta på beslut och skapa tid för förändring. Sjukvården är alldeles för viktig för att riskeras av hafsigt kartritande av nya regioner, avslutar Ola Karlsson.

, ,