För lång kö till utredning inom barn- och ungdomspsyk

Unga kan få vänta över ett år för att få sin diagnos inom barn- och ungdomspsykiatrin. Fler än 300 unga står i den kön, skriver ETC Örebro. På grund av de långa väntetiderna har Inspektionen för vård- och omsorg inlett en granskning om orsaken till väntan.

”Det här är väldigt tråkigt och bekymmersamt för de här barnen. Det ser ut som att barn som behö­ver insatser i form av läkemedels­behandling eller hjälp enligt LSS får vänta länge”, säger inspektören Marie Herbring, IVO, till ETC.