Vänsterpartiet vill utreda statlig socialtjänst – örebroförslag vid kongressen

Är en förstatligad socialtjänst lösningen för att göra socialtjänsten bättre för individen och mer jämlik? Vänsterpartiet i Örebro vill att Vänsterpartiet låter utreda frågan. Förslaget är inskickat som en motion till Vänsterpartiets kongress som äger rum i Örebro 5-8 maj.

Styrelsen för Vänsterpartiet i Örebro har skrivit under motionen som är författad av Marie Krantz, Henric Elgstrand och Cecilia Lönn Elgstrand som alla är medlemmar i partiet. Marie Krantz kommer att vara ett av tre Örebro-ombud på kongressen i Örebro.

– Det sociala arbetet i Sverige idag bedrivs av flera aktörer: statliga Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Därutöver ett hälsoansvar för människor som oftast ligger på regioner och eller landsting och därutöver finns socialtjänsten vars arbete bedrivs av kommunerna. Budget och styrning ser som vi vet väldigt olika ut mellan landets kommuner. Ibland är det kommunernas storlek som är förklaringen och ibland är det den politiska styrningen som står bakom budgetanslag för socialt arbete och myndighetsutövning. På detta sätt ser det sociala arbetet väldigt olika ut beroende på i vilken kommun du bor, trots att socialtjänstens arbete ska styras av lagstiftning och borde se väldigt lika ut enligt lag, säger Marie Krantz.

– Om pengar saknas i budgeten, som det ofta ser ut i små kommuner, kan insatserna blir färre än i en del större. Detta är bara ett exempel. Vi vill utreda hur en statligt styrd socialtjänst skulle kunna göra det sociala arbetet i landet mer jämlikt. Vi vill däremot inte centralisera socialtjänsten utan handläggare och personal ska finnas kvar nära människor för att det är viktigt med kännedom om lokala förhållanden i samhället.

– Det sociala ansvaret i Sverige måste vara tydligt och insatser göras jämlikt. Det ska vara lätt för individen att förstå sina rättigheter och på vilket sätt hjälp och stöd går att söka hos olika myndigheter. Detta skulle vara lättare om det också såg lika ut i hela landet, säger Marie Krantz.