V-motion från Örebro: Kollektivavtal för lönebidragsanställda

En av få enskilda motioner som bifölls på V-kongressen i helgen kom från Örebroaren och kommunalaren Conny Sandström. Förslaget går ut på att Vänsterpartiet ska jobba för att arbetsgivare som anställer personer på lönebidrag måste ha kollektivavtal eller avtal som liknar ett sådant.

Motionen är författad av Conny Sandström som förutom sitt engagemang i Vänsterpartiet är fackligt huvudskyddsombud i Kommunal i Örebro kommun.

– Lönebidragsanställda blir utnyttjade som det ser ut i dag. En stor andel, saknar kollektivavtal. Huvudargumentet för att ha ett kollektivavtal är att få löneutveckling, pension och försäkring. Finns det kollektivavtal finns en trygghet även om du har lönebidrag. Dessutom finns en större chans att du får behålla anställningen även när bidragsdelen löper ut, säger Conny Sandström.

– Det handlar om att värna de mest utsatta. I grunden är kollektivavtalet till för att se till alla människors lika värde på arbetsmarknaden och där är Vänsterpartiet långt fram i tanken. Det är bra att vi fick till tanken om en övergångsperiod för att inte slå undan fötterna för den här gruppen på arbetsmarknaden.

– Kraven behöver komma successivt. Det handlar om lika värde för alla på arbetsmarknaden. Man måste kunna leva när man blir gammal. Och ha en skälig inkomst. Idag kan du ha samma lägstalön oavsett om du har jobbat länge på en sådan lönebidragsanställning om det saknas kollektivavtal, säger Conny Sandström.