Omfattande vattenläcka på Rudbecksgatan

Natten till söndagen gick en vattenledning sönder på Rudbecksgatan. Personal från Örebro kommun arbetar nu med att laga läckan. Under tiden finns vatten att hämta i korsningen Manillagatan och Nygatan. Trafiken leds om till andra gator under reparationsarbetet.