Lönsam solel ska locka företag

För sjätte året i rad uppmärksammar Region Örebro län och länets kommunala energi- och klimatrådgivare solenergi under kampanjen Soldagarna som genomförs under maj månad. I år ligger fokus på att få företag att förstå hur lönsam solel faktiskt kan vara genom att det treåriga projektet Framtidens solel lanseras.

– Under årets Soldagarna fokuserar vi på företag och ordnar inspirationsträffar speciellt för dem, säger Dag Lundblad, Region Örebro län och projektledare för Framtidens solel. Träffarna ska ge nya kunskaper och visa företagen att en investering i solel kan bli ett sätt för dem att minska elkostnaderna, ta miljöansvar och stärka sitt varumärke.