MP: Ifrågasätter vårdslösa taxehöjningar

Minoritetsstyret i Örebro kommun (S, C, KD) har med stöd av Vänsterpartiet beslutat att om några veckor höja taxorna med över 200 kronor i månaden för många vård- och omsorgstagare i kommunen. Bakgrunden är att de riktade statsbidragen minskar något. Miljöpartiet motsätter sig höjningen av taxorna.

– Det är vårdslöst att komma med stora taxehöjningar med så här kort varsel, säger Niclas Persson (MP), kommunalråd.

– De ekonomiska förutsättningarna har varit kända länge. Saken blir inte bättre av att minoritetsstyret höjer taxorna med mycket mer än statsbidraget faktiskt minskar. I praktiken låter de pensionärer finansiera den ekonomiska oredan i kommunens hemvård. Regeringen aviserade tidigare i våras att kommunen kommer få nästan 90 miljoner kronor i höjt generellt statsbidrag för att finansiera välfärden.

– Till skillnad från det riktade statsbidraget kan kommunen använda det generella statsbidraget till vilken kommunal verksamhet som helst. Det är tråkigt att minoritetsstyret och Vänsterpartiet använder omvandlingen från riktade till generella statsbidrag som svepskäl att vältra över kostnader på våra äldre, säger Niclas Persson (MP), kommunalråd.

– Att behålla nuvarande taxenivåer fram till årsskiftet skulle kosta kommunen drygt en miljon kronor. Det är pengar som finns. Kommunen har reserver för sådana här situationer.

Beslutet fattades i Programnämnd Social Välfärd och ska avgöras slutligt i Kommunfullmäktige. Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet i programnämnden.