Upprustning av tillgängligheten i naturreservat

naturreservat (2)

Satsningar på värdefull natur gör att naturreservaten i Örebro län blir lättare att besöka. Under 2015 och 2016 satsar regeringen extra mycket pengar på att tillgängliggöra naturreservat och nationalparker. “Tack vare de pengarna har Länsstyrelsen i Örebro län kunnat göra flera efterlängtade upprustningar av slitna anläggningar och vi har också öppnat upp helt nya reservat. Vid Järleån, ett populärt utflyktsmål, finns numera nya broar. Vid Tjuråsens naturreservat finns ett helt nytt stigsystem med vindskydd och eldplatser”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Regeringens extra satsningar på skyddad natur leder till att Länsstyreslen kan bevara en variationsrik natur, och alla de värden som naturen bidrar med. I Örebro län används pengarna även till att se över och bygga nya anordningar för den som besöker naturreservaten.

– Tack vare de extra pengarna från regeringen har vi kunnat bygga flera anordningar för besökare i länets naturreservat, säger Kjell Store som jobbar med att förvalta naturreserat vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Vid Tjuråsen finns ett nytt ledsystem med vindskydd och eldplats. I några av de äldre naturreservaten, till exempel Järleån, finns nya toaletter, broar och spänger för att underlätta för besökare. Järleån är ett mycket populärt besöksmål, särskilt under vår och sommar.