Vänsterpartiet vill få bort terrorstämpeln från PKK

Vänsterpartiet ska driva att terrorstämpeln ska bort när det gäller PKK. Det beslutades på V-kongressen som hållits i Örebro under helgen.

– Det är rätt och klokt beslut av kongressen att bifalla motionen. Det innebär att man underlättar för fredsprocessen i Turkiet genom att arbeta för att ta bort PKK från terrorlistan, menar Murad Artin (V) oppositionsråd i Örebro.

Både USA och EU har satt terrorstämpel på PKK. Detta trots att PKK de senaste åren har tagit striden mot Daesh och Al quaida till exempel i Rojava och vid flera tillfällen stridigt på samma sida som USA-ledda koalitionen. Medan den sistnämnda hyllats för sina insatser har PKK alltså terrorstämpel över sig. Terrorstämplingen har kritiserats av flera oberoende änniskorättsorganisationer som exempelvis EuropeanAssociation of Lawyers for Democracy and World Human Rights (ELDH).

Enligt Genèvekonventionen finns också en laglig rätt till väpnad kamp mot en ockupationsmakt eller totalitär regim. Nu har Vänsterpartiets högsta beslutande organ: kongressen, beslutat att Vänsterpartiet ska arbeta i riksdagen och på EU-nivå för att få bort terrorstämpeln på PKK. Beslutet togs efter att en motion lämnats in till kongressen – en motion som skrivits under av bland annat Vänsterpartiets oppositionsråd i Örebro Murad Artin. ­

– PKK bedriver en befrielsekamp som ANC gjorde i Sydafrika. PKK strider mot Daesh och har visat att man vill inleda fredsprocess med den turkiska staten för demokrati och rättigheter i Turkiet, säger Murad Artin (V).