Kommunen antar handlingsplan för allas rätt till bostad – blockuthyrning av lägenheter

Kommunstyrelsen antar i dag en bostadssocial handlingsplan för allas rätt till boende där man angriper problemet utifrån fyra olika insatsområden:

1. Insatser för fler lägenheter: En hög nybyggnadstakt är grundläggande. Kommunen vill också kunna ställa bostadssociala krav vid markanvisning. Alltså komma överens med fastighetsägarna om att vissa lägenheter ska tillställas utsatta grupper.

2. Insatser för de som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden: Kommunen ska i högre grad kunna använda sig av blockförhyrning av bostäder för att säkerställa tillgång till bostäder till de som har svårt att komma in på marknaden.

3.  Insatser för att öka socioekonomisk integration. ÖBO kommer att ges möjlighet att i vissa fall använda sig av en så kallad särskild uthyrningsregel. I områden där en stor andel hushåll saknar förvärvsarbete kommer inkomst från arbete prioriteras vid uthyrning av lägenheterna.

4. Insatser för att minska trångboddhet Mindre lägenheter ska kunna slås ihop till större samtidigt som kommunen i vissa fall kan komma köpa in och hyra ut större bostadsrätter eller småhus/radhus för särskilt utsatta familjer.

– Det är bra att Örebro växer men vi måste också motverka segregation och se till så inte vissa grupper stängs ute från möjligheten att få ett bra och värdigt boende, säger kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson (S).

– Vi står inför omfattande utmaningar när vi nu planerar för stadens expansion. Om vi ska klara framtida utmaningar måste kommunen och de privata fastighetsägarna jobba ihop. Med de här insatserna ökar vi möjligheter att svara upp mot de utmaningarna, säger kommunalrådet Lennart Bondesson (KD).

– Mycket tyder på att just trångboddheten är ett växande problem, särskilt bland barnfamiljer utan ekonomiska möjligheter och vi måste komma tillrätta med det. Ett bra boende är en fortsättning för att kunna ta vidare steg in i det svenska samhället och ut på arbetsmarknaden. Så det här är en satsning som hela Örebro vinner på, säger kommunalrådet Rasmus Persson (C).

,