Vänsterpartiet: Olyckligt att grupper med bostadsbehov ställs emot varandra

Vänsterpartiet i Örebro är nöjd med flera av åtgärderna i den bostadssociala plan som antogs i kommunstyrelsen. Men inte allt. – Det är bra att planen tydligt formulerar ansvaret för att ordna bostäder för grupper med specifika behov. Och att det satsas på fler stora lägenheter för större familjer och möjliggör nya sätt att hyra, säger Murad Artin (V).

– I planen finns dock en åtgärd som Vänsterpartiet inte kan stödja. Det handlar om att upplåta studentlägenheter till andra än studenter. Det är olyckligt att grupper med bostadsbehov ställs emot varandra. I dag är det en brist på studentlägenheter och Örebro är rödlistad av studentorganisationerna på grund av bostadsbristen. Att människor flyttar hit för att studera till exempelvis förskollärare, lärare och socionomer är nödvändigt för att vi sen ska locka dem att jobba i Örebro kommun där detta är bristyrken, säger Murad Artin (V).

– Planens syfte att nå ett minskat utanförskap är dock bra.  Det är också viktigt att planen mynnar ut i ett arbete genomsyrat av ett jämställdhetsperspektiv eftersom att män och kvinnors behov och spelregler kan skilja sig åt när det handlar om att hitta och behålla en bostad, säger Murad Artin (V).

Läs mer om kommunens handlingsplan för bostäder: http://www.orebrokuriren.se/2016/05/10/kommunen-antar-handlingsplan-for-allas-ratt-till-bostad-blockuthyrning-av-lagenheter/