600 000 till Folkets Hus i Vivalla – för att stärka demokratin

Folkets Hus i Vivalla får 606 000 kronor för att stärka demokratiarbetet i området under 2017.

– Genom föreningsdrivna mötesplatser ges möjligheter till medborgerligt engagemang, bildning och kultur, vilket stärker både individen och sammanhållningen i samhället, säger Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker.

Folkets Hus och Parker driver sedan 2014 ett arbete för att skapa mötesplatser där de idag saknas runt om i landet. Detta sker inom utvecklingsarbetet Nya Mötesplatser, där nya medlemmar erbjuds särskilt stöd, rådgivning, utbildning och mentorskap. I Vivalla, Tjärna Ängar, Skärholmen, Kungsmarken och Husby har det bildats nya folketshusföreningar sedan arbetet med detta inleddes. Processerna att bilda nya mötesplatser har kommit olika långt på de olika platserna.