Arbetet på Trädgårdsgatan flyttar söderut

trädgårdsgatan

Underhållsarbetet på vatten- och avloppsledningsnätet på Trädgårdsgatan fortsätter. Den första sträckan är klar och i morgon, fredag den 13 maj, flyttar arbetsområdet till sträckan mellan Nygatan och Rudbecksgatan. Fram till vecka 25 är en fil i varje körriktning öppen för trafik.

Under våren utför Örebro kommun underhållsarbeten på vatten- och avloppsledningsnätet på Trädgårdsgatan i centrala Örebro, vilket kommer att medföra avstängningar och begränsad framkomlighet. Underhållsarbetet på den första sträckan mellan Stortorget och Nygatan är klart och har löpt på enligt plan.

Fredag 13 maj påbörjas arbetet med sträckan mellan Nygatan och Rudbecksgatan. Till och med vecka 25 är en fil i varje körriktning öppen för trafik förbi arbetsområdet. Det kommer fortfarande att vara mycket begränsad framkomlighet på Trädgårdsgatan och bilister uppmanas att välja en annan färdväg. Den nya avstängningen innebär att ambulansen inte längre har en egen fil genom arbetsområdet. För att förbättra framkomligheten för ambulansen så har Skebäcksbron öppnats för dubbelriktad biltrafik.

Gång- och cykeltrafiken på Skebäcksbron hänvisas till Slussbron, till dess att Skebäcksbron byggs om 2018.

Källa: Örebro kommun