Blomsteräng och skulpturer även i år på Hertig Karls

hertig karls2 (2)

Även i år blir det blomsteräng och konstnärlig utsmyckning på Hertig Karls allé. ”Det ska också bli spännande att se hur förra årets växter fröat av sig och kommer upp på nytt, säger Lovisa Blomér, planerare på Örebro kommun och projektledare för utvecklingen av Hertig Karls allé i en information från kommunen.

”Förra sommaren blommade allén i vackra färger, och blommorna gav liv och grönska åt allén ända fram till oktober. I år kommer några av de höga stubbarna att omformas på temat svampar och insekter, och det ska bli väldigt intressant att se”, säger Lovisa.

Hertig Karls allé kommer att bli en grönskande stadsgata på ett helt annat sätt. Ombyggnaden av första etappen kommer troligen att starta hösten 2017, att det dröjer så pass länge beror på att det krävs mycket arbete med att planera både gatan i sig och alla korsningar, så att trafikflödena blir så bra som möjligt. Förra sommaren skapade träskulptören Sven-Ingvar Johansson fantasifulla djur av några av de gamla almstubbarna, med hjälp av en motorsåg. Dessa finns kvar och får alltså nu sällskap av fler.