Cellprov räddar liv – kampanj i samband med Vårruset

Det är budskapet som Region Örebro län går ut med under cellprovsveckan, den 16-20 maj. Förhoppningen är att fler kvinnor ska lämna gynekologiskt cellprov när de blir kallade. Var tredje dag dör en kvinna i Sverige på grund av livmoderhalscancer. De flesta av de som dör har inte gått på cellprovskontroller.

– Med informationsinsatser under cellprovsveckan vill Region Örebro län därför visa vikten av att ta gynekologiskt cellprov när kallelsen kommer eftersom det minskar risken för livmoderhalscancer. Vi ser att det är många som inte lämnar cellprov trots att det är ett snabbt och enkelt sätt att förebygga livmoderhalscancer. Det vill vi ändra på, säger Yvonne Skogsdal, vårdutvecklare och samordnande barnmorska och Lovisa Bergengren, gynekolog med ansvar för screeningsverksamheten inom Region Örebro län.

– Det är första gången som Region Örebro län uppmärksammar cellprovsveckan, och aktiviteter i samband med Vårruset den 18 maj blir en viktig del av informationssatsningen. Barnmorskor från Region Örebro län kommer att finnas på plats för att arrangera olika aktiviteter i anslutning till loppet, och flera barnmorskor kommer att springa, säger Yvonne Skogsdal.