Fredrik Forsberg är Örebros nye näringslivsdirektör

näringslivsdirektör

Det blir Fredrik Forsberg som blir Örebro kommuns nästa näringslivsdirektör. Fredrik kommer närmast från Inkubera där han arbetat som verksamhets- och affärsprocessansvarig.

– Fredrik har gedigen erfarenhet från näringslivet, både på nationella och internationella arenor, hans nuvarande uppdrag med fokus på att skapa förutsättningar för tillväxt i Örebroregionen stämmer väl överens med uppdraget som näringslivsdirektör, säger Kenneth Nilsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Fredrik är född och uppvuxen på norr i Örebro, och staden är fortfarande basen för Fredrik och hans familj. På det privata planet är fotboll ett stort intresse. I sitt yrkesverksamma liv har han tidigare haft ledande positioner inom multinationella bolag som Alstom och Scana.

– Att leda, driva och utveckla är något jag brinner för och som jag haft förmånen att göra de senaste tjugo åren. Nu ser jag fram emot att jobba i en offentlig politisk styrd organisation och att bland annat få ta mig an utmaningarna i Näringslivsprogrammet, säger Fredrik.

– Jag säger välkommen till Fredrik, med sina tidigare erfarenheter kommer han att ha med sig nya perspektiv och infallsvinklar som vi kommer att ha nytta och glädje av i kommunen, säger Anne Andersson, kommundirektör i Örebro kommun.

– Att finna vägar till samarbete, skapa förståelse mellan olika kulturer och vikten av diplomati är sådant som Fredrik utvecklat i sitt yrkesverksamma liv – det är kompetenser som vi värdesätter och som är viktiga för att skapa goda nätverk inom näringslivet i Örebro, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor i Örebro kommun.

Formellt beslut om tjänsten som näringslivsdirektör fattas vid Kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni och Fredrik tillträder tjänsten den 15 augusti.