I dag presenteras en vision för regionen

regional utveckling

I dag träffas 170 beslutsfattare från länet på Club 700 för att diskutera länets framtid. Mötet heter Regionalt utvecklingsforum och är ett led i att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi.

Frågor som kommer hanteras är bland annat hur vi kan stärka samarbetet mellan olika aktörer för att utveckla länet ännu bättre. Och inte minst, vilka samhällsutmaningar ska länet ta sig an i den nya utvecklingsstrategin? Under dagen kommer också ett förslag till regional vision att presenteras. Och hur visionen kan fungera som ett gemensamt förhållningssätt som stärker oss när regionen tar oss an de samhällsutmaningar som ligger framför oss.

, ,