MP Örebro inför kongressen: Mer träbygg och flyktingamnesti i fokus

träbygg

13-15 maj håller Miljöpartiet kongress i Karlstad. Sara Richert och Niclas Persson, kommunalråd och lokala språkrör för Miljöpartiet i Örebro ser fram emot att träffa miljöpartister från andra kommuner i Sverige och diskutera gemensamma utvecklingsfrågor.

– Kongressen är en fantastisk mötesplats där vi får möjlighet att utveckla grön politik och viktiga idéer för framtiden tillsammans med andra miljöpartister från hela landet, inte minst från kommuner vi kan lära oss mycket av, säger Sara Richert (MP), kommunalråd och gruppledare. Sara Richert har tillsammans med andra skrivit en motion om en nationell satsning på industriellt träbyggande som kommer att behandlas på kongressen.

– I motionen föreslås att Miljöpartiet verkar för att en nationell träbyggnadsstrategi antas för att främja industriellt träbyggande och partistyrelsen föreslår kongressen att bifalla förslaget. Vi behöver ett nytänk när det gäller både material och metoder för byggande, säger Sara Richert (MP), kommunalråd.

Träbyggande ger stora klimat- och miljövinster jämfört med andra byggmaterial, så jag är nöjd med att partistyrelsen föreslår att kongressen går på vår linje. Jag driver samma fråga lokalt för att öka träbyggandet i vår kommun.

Niclas Persson har tillsammans med andra skrivit en motion om att Sverige bör genomföra en flyktingamnesti som kommer att behandlas på kongressen. Syftet med motionen är Miljöpartiet i riksdag och regering ska verka för en ny flyktingamnesti i syfte att kraftigt minska jakten på papperslösa och antalet tvångsutvisningar. Den nya flyktingamnestin föreslås i första hand omfatta barnfamiljer samt unga vuxna som kommit hit som ensamkommande flyktingbarn.

– Jag är väldigt inspirerad inför kongressen och debatten om flyktingamnestin, säger Niclas Persson (MP), kommunalråd i Örebro.

– Nu finns ett stort behov av att lägga energi och resurser på att inkludera fler människor i vårt samhälle och därför vore det rimligaste att genomföra en flyktingamnesti just nu när mottagandet är som mest utmanande. Resurserna som krävs för att jaga, förvara och tvångsutvisa alla människor som idag lever som papperslösa i landet behövs till samhällsbygget och utbyggnad av välfärden.