Örebrovision med hjärta, mod, omtanke, passion och hållbarhet

hjärta (2)

Som Örebrokuriren tidigare berättade möttes 170 beslutsfattare från länet på Club 700 på torsdagen för att diskutera länets framtid. Mötet heter Regionalt utvecklingsforum och är ett led i att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi.

Och så här lyder visionen för Örebro län:

”I Örebroregionen är hjärtat vår ledstjärna i allt vi gör och vill åstadkomma. Med mod, omtanke och passion utvecklar vi tillsammans ett livskraftigt samhälle. Vi omfamnar nya tankar och perspektiv för att gemensamt bygga en hållbar framtid. Mod är att följa hjärtat och med öppenhet och nyfikenhet ta sig an det nya, det okända eller det obekväma. Vi skapar gränsöverskridande lösningar på komplexa problem. Vi frigör handlingskraft genom att människor och organisationer vågar utmana och tänka nytt, men också vågar misslyckas. Både i medgång och motgång drar vi alltid lärdomar för att kunna utvecklas tillsammans. Omtanke är att följa hjärtat genom att visa empati och värna om människa och miljö. Vi lever oss in i och möter människors skiftande behov på ett respektfullt och inkluderande sätt. Vi visar omtanke när vi tar oss an vår tids stora utmaningar. Passion är att följa hjärtat och att hänge sig åt det man brinner för. Vi uppmuntrar engagemang och uthållighet. Vi bejakar eldsjälar som drivs av att ge människor en mer fungerande och färgsprakande vardag. Genom lustfyllda aktiviteter för vi människor närmare varandra”.