Fler än 4 000 fåglar vid Hjälmaren – samordnad inventering från båt

skrattmås

Lagom till fågelsäsongen 2016 presenterar länsstyrelserna runt Hjälmaren och Hjälmarens vattenvårdsförbund en rapport med resultaten från förra sommarens inventering av fågelskär.

– Visst har det inventerats fåglar i Hjälmaren förut, men såvitt vi vet är det här den mest omfattande och mest samordnade inventeringen, säger Helena Rygne som arbetar med regional miljöövervakning på Länsstyrelsen i Örebro län.

Av Hjälmarens totalt 1300 öar och skär var det 80 stycken som visade sig vara aktiva fågelskär säsongen 2015. Bara ett 30-tal av dem var kända sedan tidigare. På fågelskären räknades totalt 4060 fåglar. Det fanns framförallt skrattmås, fisktärna, gråtrut, fiskmås, havstrut och storskarv på skären. Hur många fåglar det finns på skären varierar från år till år, beroende på till exempel väder, om det finns rovdjur och om det finns buskar och träd.

Försommaren 2015 präglades av hårt västligt oväder som gjorde att flera låga skär blev överspolade och tomma på fåglar på den västra sidan, berättar Johan Nilsson som varit projektledare för fältarbetet och som också är författare till rapporten.

För att kunna följa hur det går för Hjälmarens fåglar över en längre tid planerar länsstyrelserna och vattenvårdsförbundet fortsatta inventeringar ungefär vartannat år. Då täcker man in både gynnsamma och sämre år för sjöfåglarna..

– Anledningen till att vi vill följa hur det går för fåglarna är att de ofta svarar snabbt på miljöförändringar. Nu har vi en mycket bra grundläggande kartering in för fortsatta inventeringar och det vore också intressant att göra jämförelser med gamla fågeldata från Hjälmaren, säger Helena Rygne vid Länsstyrelsen.