SmokeBot kan jobba i rökfyllda utrymmen – stort internationellt intresse för örebroforskningen

smokebot (2)

SmokeBot är ett robust fordon har försetts med nya avancerade sensorer för att kunna navigera i rökfyllda rum. Ett år efter starten av robotprojektet har alla intressenter haft en första utvärdering av projektet med den rökseende roboten och professor Achim Lilienthal vid Örebro universitet är mycket nöjd.

– Än så länge använder vi ett tvådimensionellt radarsystem. Men vi kunde ändå se hur roboten klarade att navigera i ett helt rökfyllt utrymme. I framtiden kommer vi att utveckla 3D-radar och då blir det ännu bättre. I samband med den nyligen genomförda utvärderingen i Wien, samlades alla intressenter för att se SmokeBot i aktion, forskare, industri, användare och finansiärer.

Achim Lilienthal är koordinator för 35 miljonersprojektet med det fullständiga namnet Mobile Robots with Novel Environmental Sensors for Inspection of Disaster Sites with Low Visibility. Det handlar alltså om att få en robot att kunna navigera på egen hand i en miljö där sikten är noll och där det också kan finnas gaser och andra risker. Nu kunde SmokeBot visa, hur en operatör med hjälp av robotens sensorer kan navigera i det rökfyllda rummet.

På grund av röken går det inte att navigera med hjälp av kamera och inte heller en laserscanner kan se igenom röken. Med hjälp av radarsystemet kan roboten bygga upp kartor av det rökfyllda rummet, som operatören använder för att navigera.

– SmokeBot kan alltså ge en god bild av en olycksplats dit ingen människa kan ta sig eller se något. Det vi redan nu kan göra med SmokeBot, har ingen kunnat göra tidigare. Den kan bli ett mycket värdefullt hjälpmedel när bränder ska bekämpas. Den kan också göra nytta i andra rökiga eller dammiga miljöer.

Det forskarna vid Örebro universitet framförallt sysslar med är att utveckla själva robottekniken, alltså hur SmokeBot kan navigera. Tillsammans med andra parter i projektet utveckla man också gassensorer och radarsystem. Räddningstjänsten i tyska Dortmund bidrar med praktiska kunskaper och behov.

Den robusta roboten, alltså själva fordonet med motor och larvband, finns sedan tidigare, men utrustas nu med SmokeBot-projektets speciella sensorer, radar och kameror. I slutet av juni är Achim Lilienthal inbjuden som talare till Shanghai Tech University och deras stora årliga symposium, som i år handlar om robotics, virtual reality samt datorteori och –system.

– Det blir ett utmärkt tillfälle att få presentera SmokeBot för över 1 000 forskarkolleger, studenter och andra intresserade från hela världen, säger han.

SmokeBot finansieras med 35 miljoner kronor från EU-kommissionen, som också hade representanter på plats vid utvärderingen i Wien. Där fanns också de andra parterna i projektet Leibniz Universität Hannover, Fraunhofer-Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik, Taurob GmbH (Austria), University of Warwick och Berufsfeuerwehr Dortmund. Källa: Örebro universitet

,