Workshop med fokus på jämställdhet inom idrott – ”destruktiva manlighetsnormer dominerar”

Sveriges främsta inom jämställdhet och idrott samlas i Örebro den 24 maj. I en gemensam workshop delar deltagare med sig av erfarenheter, arbetsformer och ringar in särskilt viktiga områden för framtida insatser.

Bakgrunden är att jämställdhetsarbetet inom idrotten går trögt och att destruktiva manlighetsnormer fortfarande dominerar. Det är det av Allmänna Arvsfonden finansierade projektet ”Unga satsar jämt”, placerat vid Örebro Läns Idrottsförbund/SISU Örebro som tagit initiativet till denna samling.

Träffen är, enligt projektledaren och idrottshistorikern Daniel Alsarve unik i sitt slag.

– I och omkring idrottsrörelsen pågår flertalet förändringsarbeten, med fokus på jämställdhet, som belyser snäva maskulinitetsnormer. Det är viktigt att samla dessa erfarenheter för att kunna genomföra mer riktade insatser. Dessutom finns ett värde i att dessa personer lär känna och inspirerar varandra, säger Daniel Alsarve.

Under en heldag kommer deltagarna att presentera sina arbeten för varandra men utrymme kommer också att lämnas för diskussion och reflektion. De inbjudna kommer från organisationer och insatser som behandlat idrotten ur olika infallsvinklar.

– Vi har bjudit människor med olika kompetensområden med erfarenheter från såväl ekonomiska som strukturella förändringsarbeten till de som arbetat med frågor som rör homofobi, våldsrelaterade handlingar och etnisk integration från förenings- till nationell nivå. Idrotten skapades av män, för män och denna historiska struktur lever kvar på olika sätt i många idrottsgrenar. Samtidigt finns ett ökat intresse för jämställdhet också bland många män.

,