Gröna gatan invigs på lördag

gröna gatan

Gröna gatan är årets omprioriteringsprojekt av del av Engelbrektsgatan. Förra året var gatuavsnittet rosa, i sommar blir det grönt. Under invigningen på lördag den 21 maj är denna del av Engelbrektsgatan helt avstängd för fordonstrafik cirka klockan 9–13. Invigningen sker 11.00.

Under måndag den 16 maj påbörjas arbetet med att iordningsställa Gröna gatan. Första helgen i september avslutas Gröna gatan och återställningsarbetet görs i början av vecka 36. Biltrafik i västlig riktning kommer alltså inte tillåtas 16 maj–7 september. Under den tiden är också bilparkeringsplatserna borttagna.

Rosa gatan blir alltså grön i sommar. Förra årets lyckade försök görs alltså om i ny tappning. 2016 är inget Open Art-år så årets försök är en mer renodlad omprioritering av gaturummet på del av Engelbrektsgatan. Tanken är att fördela om gatans yta så att det blir färre bilar men mer folkliv.

Förra årets försök kommer tillsammans med årets att utgöra värdefulla erfarenheter inför områdets framtida utformning och är en del av arbetet med att på sikt hitta en bättre utformning av gatan och platsen. Konceptet för 2016 bygger på mjuka naturliga material och innebär ett grönt tema i kontrast till 2015 års tema med rosa gatan som byggde på en mer artificiell upplevelse.

,