Japan-stipendium till Open Arts utställningskurator Lars Jonnson

Lars Open art (2)

För att ytterligare stimulera utvecklingen av konstutställningen Open Art delar Kommuninvest, en av Open Arts samarbetspartners, ut ett resestipendium till utställningskuratorn Lars Jonnson. Stipendiet är i form av en resa till Japan.

– Open Arts framgångar med konstnärer från andra kulturer känns angelägna att utveckla. Alla i Örebro, inte minst näringslivet, har att vinna på en stad där kultur och kreativa tankar odlas. När vi föreslog resmålet Japan för Lars blev han entusiastisk, kommenterar Kommuninvests VD Tomas Werngren.

Open Art har stor betydelse för Örebro kommun. Samtidskonst från olika delar av världen är på plats i staden under utställningsperioden. Satsningen ger invånarna och de tillresta besökarna energi och inspiration. Open Art stöds av kommunsektorns störste långivare Kommuninvest, som har huvudkontor i Örebro.

Lars Jonnson ser Japan som ett spännande land med goda exempel på hur konst, arkitektur och upplevelser bidragit till att utveckla besöksnäring och lokalsamhällen.

– Bland annat besöker jag Naoshima, ett litet ö-samhälle i det japanska innanhavet som i mitten av 1980-talet bestämde sig för att inte bli en avfolkningsbygd. I stället satsade man på konst, museer, arkitektur och upplevelser, med imponerande resultat. Jag hoppas på inspiration som kan smitta av sig på kommande utställningar.

, ,