Moderaterna i Örebro vill införa aktivt skolval – lämnar in motion i dag

I dag lämnar Nya Moderaterna i Örebro in en motion till Kommunfullmäktige om att Örebro bör införa aktivt skolval. Ett aktivt skolval är bra för eleverna och deras familjer, något som även skolkommissionen har insett.

– Örebro kommun har som mål att vara bland de 25 bästa kommunerna i SKL´s ranking år 2025. En målsättning vi i dag ligger långt ifrån då kommunen hamnade på plats 219 i senaste rankingen. Nya Moderaterna anser att om alla elever gjorde aktiva val av skola skulle Örebros skolor få en bättre mix av elever och förutsättningen att höja kunskapsresultaten gynnas.  Redan idag kan alla välja skola men det är för få som nyttjar den möjligheten. Detta kan bero på att människor inte känner till möjligheten att välja eller inte vet vad som finns att välja på. Därför vill vi införa ett aktivt skolval fr.o.m. höstterminen 2017. Det innebär att elever och föräldrar ska välja skola och aktivt måste sätta sig in i vilken skola som passar bäst. Vi vill med detta förslag ge alla familjer i Örebro möjlighet att själva ta beslut om vilken skola som passar bäst enligt deras förutsättningar, säger Maria Haglund gruppledare för Nya Moderaterna i Örebro.

– Aktivt skolval är viktigt för mångfalden i skolan samtidigt som det ger en positiv effekt i skolarbetet när en elev får sina önskemål uppfyllda. Vi kan hämta inspiration och lärdom från Nacka och Sollentuna som redan har väl fungerande system för aktivt skolval, säger Maria Haglund gruppledare Nya Moderaterna i Örebro.