Nära hälften ”färgsorterar” alla sina hushållssopor

På uppdrag av Örebro kommun har undersökningsföretaget Markör genomfört en enkätundersökning. Syftet med undersökningen var att se hur många som börjat använda sig av det nya systemet för insamling av förpackningar och tidningar; färgsortering. Undersökningen som är statistiskt säkerställd visar att många örebroare har anammat det nya sättet att sortera.

– Att sortera sitt avfall gör skillnad för miljön och det är mycket glädjande att redan efter två månader så använder sig redan nu två av tre hushåll av färgsortering. Knappt hälften av alla hushåll (44 procent) använder den för samtliga avfallsslag. De som inte använder den för samtliga använder den framför allt för plast och metall, säger Charlotte Edberger Jangdin (C ), ordförande i Tekniska nämnden.

– Knappt fyra av tio av de som inte börjat med färgsorteringen uppger att de kommer att börja inom sex månader. Detta skulle då innebära att ca 80 procent av alla hushåll börjat om sex månader och den stora vinnaren blir miljön, säger Ida Eklund (S), vice ordförande i Tekniska nämnden.

För de som bor i lägenhet har det sedan länge funnits ett väl utbyggt system för källsortering, men för boende i villor och fritidshus har ett liknande system saknats. Nu erbjuds villaägare att möjligheten att färgsortera. Färgsorteringen är ett samarbete mellan Örebro kommun och Eskilstuna Energi och Miljö. Eskilstuna har sedan 2010 en anläggning för optisk sortering. Det innebär att det inte behöver byggas en ny anläggning utan att Örebros färgsorterade förpackningar tas om hand i Eskilstuna. Tidigare har restavfallet skickats för förbränning till Linköping, nu skickas förpackningarna istället till Eskilstuna och det är lika långt.