2,5 miljoner till fotbollsföreningar för skötsel av planerna

fotbollsplan

Vid sitt möte i dag, den 17 maj, beslutar fritidsnämnden att bevilja elva fotbollsföreningar bidrag på sammanlagt 2.5 miljoner för skötsel av fotbollsplaner. I oktober 2013 antog dåvarande Fritids- och turistnämnden en modell för skötselbidrag till föreningsdrivna fotbollsanläggningar.

Beräkningen för skötselbidraget utgår från den kostnad kommunen skulle ha för samma skötsel. En viktig princip för fördelningen av kommunalt stöd är att kommunen behandlar alla föreningar lika.

Många av de föreningar som äger sin anläggning finns på landsbygden och genom modellen för skötselbidrag skapas samma förutsättningar för barn och ungdomar oavsett om verksamheten bedrivs centralt i Örebro eller om den bedrivs utanför centralorten.

– Engagemanget bland föreningarna i Örebro kommun är imponerande! Att vi genom detta skötselbidrag kan förstärka stödet till de fotbollsföreningar som äger sina egna anläggningar är bra. Det leder till att fler barn och ungdomar kan utöva sin idrott. Ett levande föreningsliv är en omistlig del i att göra Örebro till en attraktiv kommun att bo i, säger Jonas Håård (S) ordförande i fritidsnämnden.

– Som förebyggande arbete är föreningslivets insatser ovärderliga. Utanförskap blir innanförskap när människor möts, och barn och ungdomar får något meningsfullt att göra på sin fritid. Att vi har en enkel och rättvis modell för att värdera skötseln av anläggningar är bra. De nya reglerna har lett till en förstärkning för många landsortsföreningar, säger Elisabeth Malmqvist (C) vice ordförande i fritidsnämnden.

Örebrokuriren återkommer med listan på vilka föreningar som fått stödet.