Förskolan i Örebro blir kostnadsfri

förskola

Förskolenämnden i Örebro tar den 17 maj beslut om att fullt ut införa en likvärdig, kostnadsfri förskola. Beslutet gäller de kommunala förskolorna i hela kommunen från 1 augusti. Samtidigt beslutar Förskolenämnden att avsätta en halv miljon kronor för förskolorna att ansöka medel från för att kunna köpa in det som saknas och behövs.

”Kostnadsfri förskola” innebär att förskolan, utöver den fastställda avgiften, blir fri från andra kostnader.

– Jag är stolt över att Förskolenämnden nu kan ta det här beslutet, säger Marie Magnusson (KD), ordförande i Förskolenämnden. Beslutet har ett mycket tydligt barnperspektiv där vi utgått från kommunens handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta familjer.

,
One comment on “Förskolan i Örebro blir kostnadsfri
  1. Det är ju toppen att inga extra kostnader ska tillkomma när man har sitt barn på förskolan. Beslutet får dock inte innebära att verksamheten skalas av på en mängd värdefulla aktiviteter som fruktstund, pulkaåkning med värmande varm choklad, ett besök i ishallen för att prova skridskor osv. Med beslutet måste tillräckligt med resurser tillsättas så att dessa aktiviteter kan fortgå så att även barn i ekonomiskt utsatta familjer kan få tillgång till dessa aktiviteter, om inte hemma så åtminstone på förskolan. Jag hoppas de 500.000 som är tillsatta räcker annars hoppas jag det finns utrymme för att öka den summan.

Comments are closed.