Här hamnade Popcornen från Open Art

popcorn (2)

Förra året stod konstverken Popcorn på den så kallade Rosa gatan under Open Art. Nu har de fått en ny plats inte så långt därifrån. Konstverken har placerats i museiparken bakom Örebro läns museum.

,