Stor regionanalys: Länet måste få fler nyanlända i arbete – har en ung, välutbildad arbetskraft

På måndagen publicerade analysföretaget WSP årets upplaga av ”Regionernas kamp”. Rapporten visar hur det står till för tillväxtens drivkrafter i våra svenska regioner och kommuner. Örebro län ses som ett ”medellän”, men med stort behov av att öka takten att få in nyanlända på arbetsmarknaden. Även löneutvecklingen i länet är sämre än rikssnittet.

Örebro län har en utmaning i att locka fler personer till det lokala näringslivet. På området kunskapsintensiva tjänsteföretag ligger länet under rikssiffrorna, enligt sammanställningen. Positivt är att länet har en relativt ung och välutbildad arbetskraft.

”Regionernas kamp” presenterar fakta om vilka regioner som växer och vilka som går tillbaka. Nära kopplat till detta är åldersstrukturen i riket såväl som på region- och kommunnivå. ”Unga” regioner har en stor arbetskraftspotential. ”Äldre” regioner står inför stora utmaningar.

,