Allt fler åker kollektivt – stadstrafiken har ökat med 20 procent

stadsbuss

I den senaste delårsrapporten från Länstrafiken i Örebro framgår det att kollektivtrafiken i sin helhet ökar kraftigt. Framförallt är det fler som väljer att åka med stadstrafiken.

i Örebro har som mål att kollektivtrafikåkandet ska öka med 18 procent till år 2020 jämfört med nivåerna år 2014. Och man når redan i år upp till en ökning på 16 procent. Stadstrafiken har överträffat målet och har ökat antalet resenärer med hela 20 procent jämfört med år 2014.

– Det här är oerhört positiva siffror. Vi har länge brottats med att få folk att välja bussen framför bilen. De här ger ju ett kvitto på att vi har lyckats i vårt arbete. Om vi nu lyckas etablera den här ökningen kommer vi med råge ha nått 18-procentmålet till år 2020, säger Mats Gunnarsson (Mp), regionråd och ordförande i nämnden för samhällsbyggnad, i en kommentar om delårsrapporten.