Så kan företag sänka sina energikostnader – samverkan Almi och Energikontoret

De företag som arbetar strategiskt med att sänka sina energikostnader stärker också sin konkurrenskraft. För att nå ut till företagen startar nu projektet Energieffektiva företag ett samarbete med Almi kring energiklok affärsrådgivning.

– Vi har arbetat framgångsrikt med Almi tidigare i frågorna och genom detta projekt som omfattar hela Östra Mellansverige stärker vi ytterligare samarbetet, säger Emil Andersson, projektledare på Energikontoret i Mälardalen och ansvarig för satsningen.

Första steget är att utbilda de av Almis rådgivare som inte tidigare har fått utbildning i hur företagen kan öka sin energieffektivitet och konkurrenskraft samtidigt som de minskar sin klimatpåverkan. Sedan kommer projektet att ordna aktiviteter så som studiebesök för att visa konkreta exempel på företag som energieffektiviserat och vunnit på detta.

Under hela projektet finns de regionala energikontoren Energikontoret i Mälardalen, Energikontor Östergötland och Energikontoret Region Örebro län samt de kommunala energi- och klimatrådgivarna som ett stöd för Almis personal och företagen för fördjupad rådgivning och expertis.

– Att stärka banden långsiktigt mellan Almi, energi- och klimatrådgivarna och de regionala energikontoren är också ett projektmål säger, Emil Andersson. Samordnar vi oss kan vi stötta företagens viktiga arbete med att öka sin energieffektivisering och konkurrenskraft ännu mer.