Så ska droganvändningen minska i länet – kraftsamling med start fredag

På fredag samlas ledningen för Örebro läns kommuner, region, polis, statliga myndigheter och ideella organisationer. På dagordningen: Bestämma hur de ska jobba tillsammans för att minska alkohol- och droganvändningen i länet.

– När det gäller aktiv samverkan måste vårt län vara bland de bästa i Sverige, säger landshövding Maria Larsson som är sammankallande för Samhällsråd-T. I detta råd samlas kontinuerligt länsstyrelsen, polisen, Region Örebro län och forskare från Örebro universitet. Här finns en uppslutning som är en viktig framgångsfaktor för ett väl fungerande förebyggande arbete.

ANDT-arbetet i Örebro län kan visa en hel del framgångar:

  • Länets tonårsföräldrar (niondeklassare) var bäst i Sverige på att INTE skaffa alkohol till sina barn (2013)
  • Statistiken visar en kraftig minskning av alkohol för pojkar och flickor i årskurs nio.
  • Antal anmälningar av narkotikabrott i länet är markant högre än riksgenomsnittet, vilket visar att polisen prioriterat dessa ärenden.
  • Polis och regionens beroendecentrum samt kommunernas socialtjänst har ett framgångsrikt samarbete för att snabbt erbjuda alkohol- och drogpåverkade bilförare behandling mot missbruk.
  • I Örebro län kan man som underårig inte köpa alkohol på restaurang. Krogägare tar bra ansvar för detta.

Men det finns också orosmoln, som t. ex att antalet unga (18 år eller yngre) som tas om hand av sjukvården i länet för narkotikaförgiftningar ökar och att alltför många restauranger serverar alkohol till redan berusade. På fredag ska den nationella strategin lanseras i Örebro län och insatser ska förankras.

,