Trygghetsvandring i Varberga nästa onsdag

varberga

Onsdagen den 25 maj anordnas en trygghetsvandring i bostadsområdet Varberga. Det är områdesgruppen som består av representanter från föreningar i Varberga, ÖBO, Örebro Kommun, områdespolisen, boende i området, Hyresgästföreningen som arrangerar vandringen.

Under kvällen tittar man på hur tryggheten upplevs. Till exempel belysningen, biltrafiken, gång och cykelvägar, samlingsplatser och buskage. Vandringen börjar 18.00 vid Varberga torg. Runt klockan 20.00 samlas man åter vid ÖBO gamla distriktskontor vid torget. Man går då igenom det vi kommit fram till och avslutar kvällen med en fika.