BoKlok ska bygga 40 bostadsrätter i Södra Bettorp

BoKlok, IKEA och Skanskas gemensamma boendekoncept, planerar att bygga 40 bostadsrättslägenheter i stadsdelen Södra Bettorp. Lägenheterna beräknas stå färdiga för inflyttning hösten 2017. Säljstart sker under hösten.

Bettorp kommer att vara ett nyetablerad bostadsområde som både förtätar och knyter an stadsdelen Lillån i norr och naturreservatet Kränglan i öster med övriga Örebro.

– Vi kan hålla låga priser genom att alltid tänka i stora volymer. Vi bygger husen i fabrik och kan därför använda rationella tillverkningsprocesser. Dessutom minskar vi då påverkan på miljön och klimatet och skyddar husen från väder och vind, säger Henrik Wiker, projektledare på Skanska.

Projektet blir det åttonde BoKlok projektet i bara Örebro kommun.Försäljningen sker genom en offentlig turordningsdragning på IKEA i Örebro längre fram i höst. En turordningslista upprättas och kunder får välja den bostad som passar dem bäst.

,