Många fler bussturer för pendlare västerut – 1 300 pendlar Örebro-Karlskoga varje dag

buss kga2

Under våren har Länstrafiken i Örebro arbetat med att förbättra regiontrafiken i de västra delarna av länet. Det har fört med sig att de kommer göra om en hel del i busstrafiken. Länstrafiken planerar att genomföra förändringarna 14 augusti i år.

Varje vardag åker cirka 1 300 bussresenärer mellan Karlskoga och Örebro. Belastningen blir högst på morgonen och eftermiddagen. Därför utökas den berörda linjen, nummer 500, med 23 avgångar.

– Utöver den ökade turtätheten införs även så kallade jämna avgångstider. Tanken med att införa jämna avgångstider är att det ska vara lättare att komma ihåg när bussen går. Det tillsammans med den utökade turtätheten tror vi kommer bidra till att fler kan tänka sig att välja bussen, säger Thony Lundberg, Trafik- och marknadschef på Länstrafiken Örebro.

Linje 500 är en stomlinje med få stopp och med fokus på resande mellan huvudorterna. Syftet är att möjliggöra och öka arbetspendlingen mellan Örebro och Karlskoga.