Vänsterpartiet vill behålla trygghetshundar för utsatta kvinnor

Det är beklagligt att polisens nationella operativa enhet nu avslutar projektet med trygghetshundar, säger Vänsterpartiets Murad Artin oppositionsråd i Örebro och ordförande i Örebros jämställdhetsdelegation.

– Det har ju visat sig underlätta flera kvinnors och familjers liv och gett dem lite mer trygghet och frihet tillbaka trots hot, förföljelse eller tidigare våldsutsatthet. Det är mycket värt, menar Murad Artin (V).

– Polisen menar att det finns en del juridiska svårigheter kring ansvaret för hunden och det behöver utredas om ansvaret kan tas över av någon annan. Jag vill att vi i kommunen, socialtjänsten och polisen tittar på detta tillsammans, om det till exempel är möjligt att kommunen går in med större ansvar eller om det går att lösa på något sätt. Jag vill inte att vi tar ifrån tryggheten från dessa kvinnor och barn som behöver den, säger Murad Artin (V).

Trygghetshundarna har uppmärksammats som goda och lyckade exempel utanför länet och polisen i Örebro menar att det finns flera bra exempel i hur trygghetshunden ökat trygghet och vidgat livsutrymmet för individer. Polisen jobbar ju naturligtvis över hela länet så vi får väl se om ansvaret går att samordna eller om varje kommun kan ansvara för varje fall, eller om andra aktörer som regionen eller länsstyrelsen kan blandas in, det är detaljer som får utredas menar Murad Artin (V).

Murad Artin är ordförande för Örebro kommuns jämställdhetsdelegation och jobbar bland annat med de nationellajämställdhetsmålen där det fjärde målet handlar om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.