Nya skolan i Tybblelund får första inflyttning om ett år

I programnämnd barn- och utbildning fattades det i december 2015 beslut om att bygga en helt ny F-6 skola och förskola i Tybblelund. Nya skolan i Tybblelund kommer ha plats för 525 elever och även inrymma en förskola med tio avdelningar. Förskolan planeras att stå färdig till sommaren 2017, och övriga skolan till årsskiftet 2017/2018.

– Vi är mitt inne i den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60-talet, och skolan i Tybblelund är en viktig pusselbit för att klara av att skapa 3600 platser i skola och förskola till år 2020, säger Jessica Ekerbring (S), ordförande i Programnämnd Barn och Utbildning.

– Det finns ett stort behov av både skol- och förskoleplatser, och i den här delen av staden ser vi ett extra stort behov när Örebro växer. Alla barn i Örebro måste ha plats i en skola, säger Anders Östman (KD), vice ordförande.

– När Örebro växer så det knakar behöver vi också se till att alla barn får plats i våra verksamheter. Nu när vi bygger en ny skola kan vi stryka flera planerade utbyggnationer av befintliga skolor, säger Per-Åke Sörman (C), presidieledamot