Så mår kvinnor efter en bröstcanceroperation – stor nationell studie

rosa bandet

Hur mår egentligen kvinnor som diagnostiserats och opererats för bröstcancer när det gått några år? Är det någon skillnad om man genomgått bröstrekonstruktion eller inte? Det ska en nationell studie ledd från Akademiska sjukhuset ge svar på. Studien är den mest omfattande någonsin i Sverige av sitt slag.

Studien genomförs i samverkan med Regionalt Cancer Centrum (RCC) Uppsala-Örebro och den nationella svenska bröstcancergruppen (SweBCG). I studiens arbetsgrupp finns representanter från samtliga sjukvårdsregioner.

 – I dag saknas kunskap om hur kvinnor som opererat bort sitt eller sina bröst på grund av bröstcancer eller risk för bröstcancer mår på lång sikt. Vi vill studera hur de upplever sin livskvalitet och sitt allmänna hälsotillstånd. Vi vill ta reda på om livskvalitet och hälsotillståndet påverkas av om de genomgått en återuppbyggnad av bröstet eller inte. Ett viktigt syfte är också att se om återuppbyggnaden av brösten påverkar kvinnornas fortsatta vårdbehov och chanser att komma tillbaka i arbete, säger Maria Mani, plastikkirurg på Akademiska sjukhuset och ansvarig för studien.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Cirka 9 000 får diagnos varje år. Den mest förekommande bröstrekonstruktionen görs med implantat, men rekonstruktion kan också ske med egen vävnad från exempelvis buken eller ryggen. I en del fall återskapas bröstet i direkt anslutning till canceroperationen, men det är vanligare att detta sker vid en separat operation vid ett senare tillfälle.

Målgruppen för den nya studien, SweBRO, är cirka 9 000 kvinnor runtom i landet. Gemensamt för kvinnorna är att de haft en bröstcancerdiagnos eller opererat bort minst ett bröst under något av åren 2000, 2005 eller 2010. Även kvinnor med ärftlighet för bröstcancer omfattas eftersom de ofta rekommenderas att ta bort båda brösten i förebyggande syfte.

Samtliga personer som ingår i studien får ett informationsbrev där de inbjuds att delta genom att besvara en enkät på webben eller brevledes. I en senare del av studien kommer hälsoekonomi, till exempel vårdbehov och återgång till arbete att kunna studeras relaterat till olika operationsmetoder.