Fler vuxna ska öka tryggheten i bostadsområden – kommunen satsar två miljoner extra

För att öka vuxennärvaron i våra stora bostadsområden under sommaren anslår kommunstyrelsen i Örebro två miljoner kronor. Syftet med pengarna är att kunna anställa professionella vuxna med särskilt fokus på lokalt områdesarbete under kvällar och helger.

Den här satsningen ska utöka den lokala samverkan mellan befintliga områdesaktörer i dessa områden som fritidsgårdar, fältassistenter, områdespoliser, familjecentraler, fastighetsägare och civilsamhället.

–  De insatser vi gör ska stärka det redan befintliga arbetet. I den löpande dialogen med olika aktörer i partnerskapsområdena är vi överens om att arbetet kan stärkas på både kort och lång sikt. Det sker nu, säger Kenneth Nilsson  (S), kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget innebär att anställa cirka 15-20 professionella vuxna över sommaren 2016 samt säkerställa ekonomin för de sociala väktare som redan finns på plats för relationsskapande och uppsökande områdesarbete.

– Den här satsningen är en del av det viktiga arbetet med att skapa trygghet för barn och familjer i våra bostadsområden. Det är viktigt att kunna sätta in resurser där de behövs som mest, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

I det förslag som lämnar står det tydligt att efter sommaren ska det ske en återkoppling från kommundirektören för att se över hur satsningen har fallit ut och om det är lämpligt att göra denna satsning permanent.

– Vi gör den här satsningen för att skapa trygghet på kort sikt över sommaren, men i höst måste vi se om den här lösningen kan användas långsiktigt för att vara en del i att skapa ett hållbart samhälle, säger Rasmus Persson (C), kommunalråd

Förslag på uppgifter:

Trygghetsvärdskap enligt liknande modell som redan är etablerat i Vivalla IP i Västerportensregi. Trygghetsvärdarna ska utgå från centrala platser i bostadsområden där ungdomar och vuxna samlas.

Spontanidrott/Örebroandan, familjeaktiviteter. I samverkan öppna upp, stötta och initiera spontana främjande/förebyggande aktiviteter.

,