M: Krävs handlingskraft i Oxhagen – ”S-förslaget en panikåtgärd”

Moderaternas kommunalråd Maria Haglund anser att den senaste tidens eskalering av oroligheterna i Oxhagen kräver handlingskraft på både lokal och nationell nivå. Socialdemokraternas i Örebro förslag att anställa ”professionella vuxna” som ska befinna sig i utvalda stadsdelar under sommaren är otydligt. 

– Förslaget ter sig som en panikåtgärd inför en ohållbar situation, menar Maria Haglund, gruppledare för Nya Moderaterna i Örebro.

– Vi moderater har länge lyft behovet av särskilda satsningar i Vivalla och Oxhagen men Socialdemokraterna har inte lyssnat. Det är dags att de gör det nu. Örebro ska vara en trygg stad för alla medborgare, oavsett vilken stadsdel man bor i. När jag ser och hör rapportering från Oxhagen blir jag mycket bekymrad över situationen. Nya Moderaterna i Örebro har tidigare förslagit att kommunen anställer ytterligare fem fältassistenter och fem socialsekreterare med syfte att motarbeta utanförskap, kriminalitet och radikalisering i vissa av Örebros stadsdelar. Fältgruppen behövs för att fånga upp unga som är på väg in i kriminalitet och föra en dialog med ungdomar i ett tidigt skede. Det här är dock inte enbart ett lokalt problem, utan även ett nationellt, påpekar Maria Haglund.

Socialdemokraterna i regeringen sitter handlingsförlamade. Nya Moderaterna har bland annat föreslagit skärpta straff för våld mot tjänstemän och skärpta straff för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner. Det är skarpa förslag med direkt påverkan på blåljuspersonalens arbetssituation i Örebros utsatta områden.

Läs majoritetens beslut: http://www.orebrokuriren.se/2016/05/24/fler-vuxna-ska-oka-trygghet-i-bostadsomraden-kommunen-satsar-tva-miljoner-extra/

,