O Helga natt-bolaget i konkurs

Företaget Soul NPP har försatts i konkurs vid Örebro tingsrätt. Bolaget arrangerar bland annat de publika evenemangen O Helga natt och Rådhuskalendern. Nu är det upp till konkursförvaltaren att hitta en lösning för att dessa arrangemang ska kunna genomföras i år och framåt.