Så tycker företagen om Örebro kommun – ”godtagbart”

Svenskt Näringslivs omfattande enkätundersökning av företagsklimatet i landets 290 kommuner är nu här. Över 30 000 företagare runt om i landet har tyckt till om hur de tycker att det är att driva företag i sina respektive kommuner. Utvecklingen i regionens kommuner skiljer sig mycket åt.

Företagsklimatet i regionens storkommun Örebro har inte förändrats i någon större utsträckning sedan föregående mätning. De förändringar som sker är marginella.

Det positiva är att Örebro är den enda av landets kommuner med över 100 000 invånare som får ett högre sammanfattande omdöme när företagen tycker till om hur det är att driva företag i kommunen.

– Betyget är nu 3,4 på den 6-gradiga skalan och innebär att företagen anser att det är godtagbart. Det är med andra ord en bit kvar till betyget Bra eller 4 i betyg, säger Karl Hulterström, regionchef.

Läs mer om enkäten och företagens svar: http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/forsamrat-foretagsklimat-i-manga-kommuner_648317.html