Snart invigs Örebros minsta park

IMG_0006

I ett lite bortglömt hörn nedanför Nikolaikyrkan vid korsningen Kyrkogatan/Nikolaigatan har Örebro kommun skapat en park i det lilla formatet. Torsdag 26 maj hälsas allmänhet och media varmt välkomna till invigningen av Örebros första, men inte sista, mikropark.

För att öka trivseln i centrum planerar Örebro kommun att anlägga ett flertal mikroparker, parker i miniformat. Tanken är att skapa inspirerande platser för möten, lek, upplevelser eller en stunds vila.

– Vi bor tätare och tätare och har ökande behov av gröna oaser. Välbefinnande kommer ofta ur den direkta upplevelsen av grönska i grannskapet, därför har vi på Stadsbyggnad en ambition att fylla tidigare, små och ofta bortglömda platser med oväntat, grönt och vårdat innehåll, säger Erik Käll, landskapsarkitekt på Stadsbyggnad.

På torsdag 26 maj 13.15 invigsstadens första mikropark, en liten plätt i stadens gatunät mellan sällan uppmärksammade byggnader. Du hittar den nedanför Nikolaikyrkan vid korsningen Kyrkogatan/Nikolaigatan. Från Örebro kommun deltar Björn Sundin, (S) kommunalråd och Erik Käll, landskapsarkitekt.
Tanken med mikroparker i Örebro föddes med en tydlig ambition att låta staden invånare ha ett verkligt inflytande över innehållet, och under 2014 fick allmänheten lämna synpunkter på två olika förslag för hur platsen bakom Nikolaikyrkan kunde göras trivsammare.

– Glada över en mycket god respons har vi skapat denna lilla park till stadens dagsflanörers välmåga, säger Erik Käll.

Parkens utformning bygger på att fasadens vågiga former går igen i parkens mjuka former. Här kan du sitta på din ”egen” stol och i skenet av din ”egen” läslampa titta på gångare och cyklister som passerar. Tomma stolar lyser starkt både med sin färg och sin form och skapar en färgklick mot betongfasaden som kommer att belysas.

Örebro får fler mikroparker
Sedan ett par år har kommunen planerat för det nya parkkonceptet med mikroparker i centrala Örebro. Nästa mikropark byggs just nu i hörnet av Köpmangatan/Bondegatan vid Krämargaragets infart och kommer att stå färdig i början av september i år.

Tanken är att presentera ytterligare två mikroparksideér under hösten 2016 och att medborgarna även då ska få utrymme för inflytande. Målet är att fortsätta omvandla bortglömda små platser de kommande åren.

– Från refug till mikropark, varför inte? Allt är möjligt! säger Erik Käll.

,