Det blir ingen paviljong på Järntorget – besked från majoriteten

paviljong

“Att Järntorget engagerar örebroarna är uppenbart. Det är också skälet till att så mycket gjorts under de senaste åren. Det fanns för några år sedan ettstort missnöje med utvecklingen på Järntorget och i Norrcity. Ett dialogprogram genomfördes och en rad förbättringsförslag togs fram för att lyfta området. Sanningen är att nästan alla förslag som kommit fram i dialogerna om Järntorgets utveckling har genomförts.

Två saker har dock inte genomförts: en restaurangpaviljong och fasta torgstånd, två idéer som efterfrågats av många.

Frågan om en restaurangpaviljong på torget har funnits med sedan Järntorgsprojektet startade 2008, och när konkreta förslag togs fram 2014 tillfrågades restaurangerna runt Järntorget, och en rad andra aktörer om de var intresserade. Det var de inte då.

Restaurangen KÄK var dock intresserade och sedan dess har målet varit att KÄK skulle kunna öppna sin verksamhet i en paviljong på Järntorget. När KÄK bestämde sig för att istället öppna i Saluhallen pausades projektet. Då hörde flera andra restauranger av sig och deras intresse och om de kan möta kommunens villkor har nu prövats. Efter detta står det nu klart att det inte går att genomföra bygget av en restaurangpaviljong till den kostnad som budgeterats.

–  Vi är inte beredda att ta en större risk eller låta skattebetalarna subventionera hyran för någon intressent så nu avbryts det arbetet. Vi är dock glada att KÄK hittat till Örebro och att flera andra restauranger fått upp ögonen för staden och visar intresse, säger Björn Sundin, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– De utredningar som gjorts kommer nu att arkiveras och om det en dag skulle finnas ett intresse att väcka projektet behöver man inte börja från början, som man varit tvungen att göra denna gång. Men vi i den nuvarande kommunledningen kommer alltså inte att genomföra bygget av en restaurangpaviljong på Järntorget, säger Hannah Ljung (C), vice ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad.

– Men vi ser gärna att arbetet med att fortsätta utveckla Järntorget går vidare så att vi får till stånd en ökad torghandel och mer folkliv på torget. Därför kommer vi att avsätta pengar för att City Örebro, tillsammans med arbetsmarknadsprojekt och i samråd med Tekniska Förvaltningen och Stadsbyggnadskontoret, ska kunna ta fram en typ av torgstånd som skulle kunna lyfta Järntorget som handelsplats. Precis som övriga förändringar som gjorts, kommer detta att diskuteras vidare med ”Järntorgsrådet”, där fastighetsägare, näringsidkare, City Örebro med flera ingår, säger Ingalill Bergensten (KD), presidieledamot i Programnämnd Samhällsbyggnad.

,