Miljardsatsning på utökad logistikterminal i Törsjö

IMG_0003

Nu startar arbetet med att ytterligare utveckla logistikcentrat Törsjö utanför Örebro. I ett inledande skede bildar Örebroporten AB, AB Lokalhusman i Örebro och Catena Logistik AB ett gemensamt bolag för att inom en tioårsperiod ha utvecklat Törsjö till ett ännu starkare centrum för logistik.

I dag äger AB Lokalhusmans Leif Carlsson marken. Han säljer två tredjedelar av den till de övriga intressenterna. Det rör sig om 720 000 kvadratmeter mark, en yta som idag är jordbruksmark.

I höst påbörjas arbetet med en ny detaljplan för området. Fullt utbyggt kan det vara inom en tioårsperiod och investeringen tros ligga på minst två miljarder kronor. Målet med utbyggda Törsjö är att skapa en kombiterminal med möjligheter till transporter på väg, järnväg och flyg.

På bilden ses Leif Carlsson, AB Lokalhusman, Jeanette Berggren, vd Örebroporten AB och Lennart Bondeson (KD) ordförande Örebroporten AB. Catenas vd heter Gustaf Hermelin.

IMG_0012

One comment on “Miljardsatsning på utökad logistikterminal i Törsjö

Comments are closed.