Nio mil mitträcken ska monteras upp på E18

mitträcken

Under sommaren ska Svevia montera upp 93 kilometer mitträcken längs E18 mellan Örebro och Köping för att förhindra överåkningar från mötande körfält.

Arbetet som kommer att starta i Arboga under juni månad utförs på uppdrag av Trafikverket och är värt cirka 30 miljoner kronor.

– Det kommer att ta ungefär två och en halv månad att sätta upp alla 93 500 räckena, säger Nils Balstedt, Svevia.

Bakgrunden till att Trafikverket väljer att prioritera trafiksäkerheten på just E18 är att det på vägar med bred mittremsa skett flera allvarliga olyckor i samband med överåkningar från mötande körfält.

– Att sätta upp mitträcken längs en högtrafikerad europaväg är förknippad med mycket logistik som måste klaffa. För att trygga trafiksäkerheten både för trafikanter och för oss som utför jobbet kommer ett körfält att stängas av i båda riktningarna. Avstängningarna förflyttas hela tiden eftersom vi arbetar inom ett område på 2 000 meter i taget.