Josefin Nilsson på Navets skola är Årets svensklärare

josefin nilsson

Josefin Nilsson på Navets skola är en av fyra lärare som får Svenska Akademiens svensklärarpris 2016. Tidigare har tre lärare fått priset. Men från och med i år har ett fjärde svensklärarpris instiftats för att särskilt uppmärksamma lärare i svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk.

Josefin Nilsson är grundskollärare och undervisar i svenska, svenska som andraspråk och engelska vid Navets skola, Örebro kommun.

Priset, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. Prisbeloppet är 50 000 kronor vardera. Priset kommer som vanligt att överlämnas vid en ceremoni i Svenska Akademiens monter på Bok & Bibliotek i Göteborg lördagen den 24 september.